معرفي گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه:

 

اين گروه يكي از گروههاي تحقيقاتي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، متشكل از 5 عضو هيأت علمي و 3 نفر كارشناس پژوهشي مي باشد و از همكاري متخصصان علوم اقتصادي ، اجتماعي و روانشناسي نيز به صورت مشاوره بهره مند بوده است. همچنين اين گروه درصدد جذب اعضاي هيأت علمي تمام وقت با مدرك دكتراي تخصصي در زمينه هاي علوم اقتصادي و مديريت و برنامه ريزي استراتژيك و نيز كارشناسان تغذيه جامعه مي باشد. 

 

چشم انداز:

 

 تدوين اولويت هاي پژوهشي و سياست هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در زمينه غذا و تغذيه و ارائه مشاوره تخصصي به سازمان هاي ملي و منطقه‌اي، پايش و ارزشيابي وضعيت تغذيه در جامعه، ارتقاء سطح علمي- پژوهشي اساتید، كارشناسان و دانشجويان مقاطع مختلف.

سیاست پژوهی و بررسی چالش های عدم اجرای سیاست ها و اسناد بالا دستی در جهت اصلاح و بهبود وضع موجود و نیز ارائه راهکارهای عملی

 

رسالت گروه:

 

 ايجاد مكانيسم هاي بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در رفع تنگناهاي موجود تغذيه اي و طراحي و اجراي برنامه هاي استراتژيك انستيتو .

 

اهداف گروه:

1- شناسايي مسائل غذا و تغذيه در كشور و ارائه روشهاي مناسب جهت حل مشکلات
2- تدارك مبناهاي علمي در زمينه مسائل غذا و تغذيه در كشور
3- ايجاد ارتباط ميان مواضع علمي و سياست ها و برنامه هاي دولت به عنوان يك وظيفه ملي
4- كاربرد مداوم و مؤثر تازه هاي علم و تكنولوژي در ايران و جهان در سيستم تصميم گيري و اجرايي كشور
5- طراحي و برنامه‌ريزي سياستهاي امنيت غذا و تغذيه در سطوح مختلف جامعه
6- جهت دادن به پژوهش در انستيتو و وارد كردن نتايج تحقيقات در قضاوتهاي علمي و تعيين اولويتهاي پژوهشي
7- شناسائي نيازهاي پژوهشي و برقراري ارتباط با برنامه ريزي  و اجرا در كشور
8- تشويق وترغيب گروههاي پژوهشي انستيتو و مراكز علمي به پژوهش با رعايت اولويتهاي پژوهشي
9- بررسي نقش تغذيه و صنايع غذايي به عنوان عاملي مهم در توسعه اقتصادي كشور
10- بررسي شاخصهاي اقتصادي_اجتماعي و فرهنگي مؤثر در تغيير عادات و الگوي غذاي خانوار و نقش سازمانهاي دولتي ، غير دولتي و بين المللي در اين خصوص
11- ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي تحقيقاتي بخش هاي مختلف غذا و تغذيه ( مشاركت بين بخشي )
12- بررسي و تدوين سيستم واحد پايش تغذيه كشور به ويژه در گروه هاي آسيب پذير جامعه

 

برنامه ها:

 

- اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي:
- برنامه پايش و ارزشيابي تغذيه جامعه
- امنيت غذا و تغذيه در جامعه
- ارزيابي و تدوين سياست هاي مكمل ياري و غني سازي ريز مغذي ها  در كشور
- نظام تغذيه اي گروه هاي آسيب پذير به ويژه كودكان و نوجوانان
-  تاثير سياست هاي يارانه اي بر وضعيت تغذيه جامعه
-  داوري مقالات و طرح هاي پژوهشي
-  برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي براي اعضاي هيأت علمي ،‌كارشناسان و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي

 

 

نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلي رشته تحصيلي مرتبه علمي زمينه فعاليت پژوهشي زمينه فعاليت آموزشي
دکتر مجيد حاجي فرجي
m-hajifaraji@sbmau.ac.ir
m39faraji@yahoo.com
دکتراي تخصصي علوم تغذيه رهبري پژوهش (دانشيار پژوهشي) امنيت غذايي، مداخلات چاقي نوجوانان، ديابت، برنامه ريزي غذا و تغذيه تغذيه گروه هاي ويژه، اپيدميولوژي تغذيه، متدولوژي تحقيق، تنظيم برنامه هاي غذايي
دکتر فاطمه محمدي     نصرآبادي
f.nasrabadi@sbmu.ac.ir
f_mohammadi_2001@yahoo.com
دکتراي تخصصي علوم تغذيه پژوهشگر (استاديار پژوهشي) امنيت غذايي،
ارزيابي مصرف مواد غذايي و وضعيت تغذيه اي جامعه
برنامه ريزي غذا و تغذيه، اقتصاد غذا، مباحث جاري در تغذيه
دکتر مرجان عجمي
m.ajami@sbmu.ac.ir nutritionist80@gmail.com
دکتراي تخصصي علوم تغذيه پژوهشگر (استاديار پژوهشي) تغذيه سلولي ملکولي در سرطان، آلزايمر و ايسکمي مغز و کليه  اصول تغذيه
خانم فاطمه اسفرجاني
f.esfarjani@sbmu.ac.ir f_esfarjani@hotmail.com
کارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه پژوهشيار (مربي پژوهش) تغذيه نوجوانان، مداخلات تغذيه اي مادر و کودک تغذيه گروه هاي ويژه، تنظيم برنامه هاي غذايي
خانم ناهيد سالارکيا
n.salarkia@sbmu.ac.ir n_salarkia@hotmail.com
کارشناسي ارشد علوم تغذيه پژوهشيار (مربي پژوهش) پژوهش کيفي، تغذيه ورزشي، امنيت غذايي، تغذيه ورزشي، الگوي مصرف ريزمغذي ها ريزمغذي ها، امنيت غذايي، تغذيه گروه هاي ويژه

 


کارشناسان گروه پژوهشي تحقيقات سياست گذاري و برنامه ريزي غذا و تغذيه:

نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلي رشته تحصيلي زمينه فعاليت
محمدرضا خوش فطرت mrkhoshfetrat@yahoo.com کارشناسي ارشد علوم تغذيه کمخوني، آهن ياري و استرس اکسيداتيو
روشنک روستايي 
r_roustaee@yahoo.com
کارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه کم وزني، اضافه وزن، چاقي و اختلالات خوردن

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است