گروه تغذیه جامعه                                     

 

تعريف

تغذيه جامعه شاخه‌اي از علم تغذيه است كه محدوده وسيعي از موضوعات غذا و تغذيه مرتبط با افراد، خانواده‌ها و نيازهاي خاص گروههاي ساكن در نواحي جغرافيايي مشخص را در برمي‌گيرد. در اين رشته افراد بيشتر در قالب گروه، جامعه و جمعيت مورد توجه هستند. تغذيه جامعه همچنين به عنوان " ترجمان و تبديل علم تغذيه در طراحي و مديريت موثر برنامه هاي متناسب با جامعه و بهبود تغذيه در جهت تامين غذا وتغذيه در چشم انداز توسعه و حقوق بشر"تعريف شده است. تغذيه جامعه بر دستيابي به امنيت غذايي عموم مردم تاكيد دارد، درحاليكه مسئوليت تغذيه در بهداشت عمومي، بر ارائه خدمات تغذيه متمركز است.

 

چشم انداز:

ايجاد زمینه آموزشي جامعه نگر، مبتني بر فرهنگ ملي و منسجم با نگرش توسعه پایداركه قادر است:

علوم تغذيه را  (ازسلول تا جامعه) تحقق بخشیده وضمن ارتقاء و گسترش مهارتهاي خدماتي و اجرايي فارغ التحصيلان در اين زمينه ، رويكرد فرا بخشي را در تغذيه با هدف توسعه پایدار با تأسی از برنامه های بالا دستی  وسندهای تدوین شده در سطوح کلان وخرد  ترويج نمايد.

 

رسالت گروه:

فراهم آوردن  بستر های مناسب  در زمینه آموزش و پژوهش ، در راستاي حركت براي رسيدن به امنيت غذا و   تغذيه (امنیت غذایی) با هدف غايي بهبود كيفيت زندگي جامعه ایرانی.

 

اهداف:

 1. تربيت متخصصان تغذيه جامعه با نگرش بین بخشی كه قادر به اجراي موارد زير باشند:

  الف) طراحي و مديريت برنامه هاي مربوط به غذا و تغذيه و ارائه خدمات بطور موثر, كارا، هماهنگ و متعادل

  ب) آموزش و بكارگيري شيوه تصمیم سازی از پايين به بالا در مديريت برنامه غذا و تغذيه درکشور.

  پ) برقراري و اجراي يك شيوه انسجام يافته بين بخشي در آموزش, تحقيقات و كارورزي غذا و تغذيه

  ت) آموزش وتربیت نیروهای مدبر وکارآمد (لیدر) در كاربرد علم تغذيه و رشته هاي وابسته در جهت نيل به امنيت غذا و تغذيه در جامعه،

     ج- توجيه و جلب حمايت تصميم گيران و برنامه ريزان سطح كلان براي تامين تغذيه مناسب در جامعه.

    د- هماهنگ سازی فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي و تدوین و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي براي تدريس دروس و مباحث حوزه تغذيه جامعه در رشته‌ي تغذيه و رشته هاي مرتبط از طریق:

   1)  نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسي و محتواي گروه تغذيه جامعه

   2) بررسي و طراحی طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي-پژوهشي دانشكده

   3) ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراهاي آموزشي و پژوهشي

    4) بررسي و اظهار نظر در مورد سرفصلها و تجديد نظر بر عنوان درسها و تعيين محتواي دروس باتوجه به آخرين دستاوردها و پيشرفتهاي علمي

    5)تربيت كارشناسان و متخصصان ماهر و توانمند در حوزه علوم تغذيه در مقاطع مختلف تحصيلي

   

  فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه:

  -   آموزش تغذيه جامعه در سطح کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتري و در گرايشهاي مختلف

  -    تدريس وتهيه طرح درس براي تمام دروس مربوطه درمقاطع مختلف آموزشي

  -    نظارت وارزشيابي بر نحوه ارائه دروس ،متون ومحتوي آنها براساس برنامه ها و سر فصلهاي مصوب .

  -    تاليف و ترجمه كتاب هاي علمي و آموزشي در حوزه تغذيه جامعه جهت افزايش دسترسي دانشجويان و دانش پژوهان

  -    طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي

  -    آموزش وراهنمايي دانشجويان درپايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

  -    برگزاري کارگاههاي آموزشي براي استادان، دانش جويان و دست اندركاران اين حوزه

  فعاليت هاي فرابخشی گروه:

  -   عضوكميسيون استانداردسازي غذاي كودك  (وزارت بهداشت)

  -   عضوكميته كشوري تغذيه كودكان در ،‌معاونت سلامت وزارت بهداشت

  -   عضوكميته كشوریIMCI (مراقبتهاي ادغام يافته از ناخوشي ها كودكان) (وزارت بهداشت)

  -   عضوكميته مشورتي شيرخشك وغذاي كودك(وزارت بهداشت)

  -   عضوكميته راهبردي "تدوين سند ملي سلامت كودكان و نوجوانان (وزارت بهداشت)

  -    عضو هيئت مديره انجمن تغذيه ايران

  -    عضوهيئت مديره انجمن علمي تغذيه كودكان ايران

  -    عضو هيئت مديره انجمن علمي تغذيه با شير مادر

   

   

   مدیر گروه : آقای دکتر ناصر کلانتری

  تلفن مستقیم : 02122077424

اعضای هیئت علمی گروه تغذیه جامعه

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت های آموزشی

زمینه فعالیت های پژوهشی

آدرس الکترونیک

 دكتر ناصر كلانتري

پزشك

متخصص كودكان

دانشیار

 

ارزیابی وضع تغذیه-  تغذيه در دوره های زندگی-  بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و اپیدمیولوژی آن-    بهداشت عمومي-  اكولوژي غذا و تغذيه-    خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی

برنامه ریزی غذا و تغذیه

-بهبود رشد ، تغذيه و تکامل كودكان

-شیر مادر

-مدیریت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)

-امنیت غذا و تغذیه جامعه

Nkalantari1334@gmail.com

دكتر نسرين اميدوار

Ph.D

علوم تغذيه

دانشیار

 

ارزیابی وضع تغذیه-  اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه تغذیه ای-  تغذيه گروههاي ويژه

برنامه ریزی غذا و تغذیه

برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای

-امنیت غذا و تغذیع

-طراخی و ارزشیابی مداخلات برای تغییر رفتار و بهبودوضعیت تغذیه

-تعیین کننده های اجتماعی وضعیت تغذیه

Nasrin.omidvar@sbmu.ac.ir

دکتر بهرام رشیدخانی

MD, Ph.D

اپیدمیولوژی

دانشیار

 

اپیدمیولوژی بیماریها-  آمار حیاتی

اپیدمیولوژی تغذیه

اپیدمیولوژی سرطان در حیطه تغذیه

B_rashidkhani@sbmu.ac.ir

 مريم قوام صدري

MSPH

علوم بهداشتي در

تغذيه

مربی

 

تغذيه در دوره های زندگی- بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و اپیدمیولوژی آن-   اصول آموزش و مشاوره-  مديريت خدمات غذایی-

-آموزش و مشاوره تغذیه

-بیماری های ناشی از سوء تغذیه

mghavamsadri@sbmu.ac.ir

دکتر جمال الدین میرزای رزاز

MD, PhD

علوم تغذیه

استادیار

ارزیابی وضع تغذیه، تغذیه در شرایط بحرانی، تغذیه در دوران زندگی، تغذیه در گروههای ویژه، بیماریهای ناشی از سوء تغذیه

تغذیه مولکولی و سلولی

jmrazzaz@sbmu.ac.ir

دکترحسن عینی زیناب

PhD

جامعه شناسی (جمعیت و سلامت)

استادیار

اکولوژی غذا و تغذیه، روش تحقیق پیشرفته، آمار پیشرفته،کاربرد نرم افزار در تغذیه،جمعیت شناسی، جمعیت محیط و تغذیه،SDH

روش شناسی علوم اجتماعی، پروژه پایان نامه تغذیه، جمعیت شناسی، باروری و مرگ و میر

Hassan.eini@sbmu.ac.ir

دکتر الهام شکیبازاده

Ph.D

آموزش بهداشت

استادیار

بهداشت عمومی، تغذیه در دوره های زندگی، اصول آموزش و مشاوره، تغییر رفتار تغذیه ای، مرور نظام مند، ارتباط و حمایت

الگوهای تغییر رفتار، آموزش بهداشت، برنامه ریزی و ارزشیابی، برنامه های سلامت، مطالعه کیفی، مرور نظام مند

Elham50sh@yahoo.com

 دكتر مريم السادات فرويد

Ph.D

علوم تغذيه

دانشیار

 

 

 

 

farvidm@yahoo.ca

مریم شکوهی

MSPH

علوم بهداشتي در

تغذيه

کارشناس

 

 

Kouroosh110@yahoo.com

مرجان نقوی

کارشناس

علوم تغذیه

کارشناس

 

 

Marjan_nagavi45@yahoo.com

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است