بررسی طرح های تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده:
- اظهار نظر درباره ارزیابی سالانه کارگروه برای طرح در شورای آموزشی و پژوهشی

 

فعالیت های خارج از گروه:
- همکاری با مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- همکاری با سازمان بهزیستی
- عضویت در هیات مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه شهید بهشتی
- عضویت در شورای پژوهشی گروه زنان دانشگاه شهید بهشتی
نام مدیر گروه :دكتر مصطفي ميرقطبي (مدير گروه) دكترا ی تخصصی استاديار علوم رفتاري گرايش مديريت و توسعه سازمان 

 

اعضاي هيئت علمي گروه آموزشی علوم پایه

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصیلی

سمت

زمینه فعالیت

پایه

دكتر مصطفي ميرقطبي (مدير گروه) 

دكترا ی تخصصی

استاديار

  علوم رفتاري گرايش مديريت و توسعه سازمان

27

دكتر زهره اميري

دكترا (Ph.D) 

دانشيار 

آمار زیستی

22

دكتر حميد زند

دكترا (Ph.D) 

دانشيار 

بیوشیمی

8

مسعوده خليلي

كارشناس ارشد 

مربی

 روانشناسي اجتماعي

22

دكتر امير حمزه پردال

دكترا (Ph.D) 

استاديار

بيوشيمي  پزشكي

24

مهند س آميتيس كي زاد

كارشناس ارشد

مربي

شيمي آلي  هتروسيكليك

27

دكتر حسن داوودي 

دكترا MD,Ph.D

استاديار

 تغذيه

8

دكتر كتايون  پور ولي دكترا (Ph.D)

استاديار 

 تغذيه

1

    

گروه علوم پايه و تغذيه سلولي و مولکولي:
تاريخچه گروه علوم پايه :اين گروه دردانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي در سال 1364 به همت رئيس وقت انستيتو و دانشكده تشكيل گرديد.در حال حاضر گروه علوم پايه مشتمل بر8عضو هيئت علمي متخصص مي باشد كه از قدرت لازم بمنظور آموزش علمي، عملي و همچنين تحقيق و نشر در زمينه علوم پايه در مقاطع تحصيلي مختلف دانشگاهي برخوردارند. و حال توسعه و گسترش در زمينه آموزش تحقيقات و تربيت نيروي انساني با گرايش تغذيه سلولي و ملكولي مي باشد. 

 

رسالت گرو ه علوم پايه:

 

فراگيري علوم پايه در هر رشته اي به مثابه ياد گيري زبان براي فراگيري دروس آن رشته    مي باشد. لذا رسالت اين گروه آموزش دانش لازم براي فراگيري دروس تخصصي رشته هاي علوم تغذيه و صنايع غذايي براي دانشجويان است.
*طرح های در دست اجرا و خاتمه یافته:
* سمینارها و کنفرانس ها و کارگاه های برگزار شده
* جوایز و افتخارات کسب شده
* شوراها و کمیته ها

 

تعريف و چشم انداز تغذيه سلولي و مولکولي:

 

تعريف:
تغذيه سلولي و مولکولي شاخه‌اي از علم تغذيه است كه محدوده وسيعي از مباحث پايه تغذيه را در سطح سلول و فرايندهاي داخل سلولي در سطح مولکولي مورد مطالعه قرار مي‌دهد. هدف مطالعاتي اين علم، مکانيسم‌هاي دروني بدن بوده و به کشف مسيرهاي پيام‌رساني و يا تنظيمي موثر بر مباحث پايين‌دستي تغذيه از قبيل سلامتي و بيماري مرتبط با تغذيه مي‌پردازد. از اين طريق مي توان درک بهتري از رفتار بدن در قبال مواد غذايي و يا تاثير مواد غذايي و مواد مغذي مختلف بر بدن داشت و توانايي تعميم آنها به مباحث موجود در تغذيه باليني را فراهم نمود که از اين منظر مکمل و ملازم تغذيه باليني محسوب مي‌گردد.

 

چشم انداز:
اين برنامه دو چشم انداز براي دو گروه مخاطب خود دارد.
براي دوره کارشناسي به دنبال آشنا کردن دانشجويان با مفاهيم مرتبط با تغذيه سلولي و مولکولي در قالب دروسي چون بيوشيمي متابوليسم، ژنتيک و تغذيه اساسي است.
در دوره کارشناسي ارشد و دکتري به دنبال تربيت متخصصين تغذيه و محققين فعال علاقه مند به فرايندهاي مولکولي در علم تغذيه، اکتشاف مکانيسم هاي مولکولي دخيل در بيماري هاي مرتبط با علم تغذيه و نقش ژنتيک در علم تغذيه است.

 

رسالت:

تربيت متخصصين تغذيه علاقه مند و مسلط به موارد زير:
متابوليسم مواد مغذي در شرايط سلامت سلول
متابوليسم مواد مغذي در شرايط بيماري
تغييرات در متابوليسم منجر به ايجاد بيماري
اپي ژنتيک به عنوان يکي از عوامل موثر بر شرايط سلامت و بيماري
تاثير دريافت مواد مغذي مختلف يا رژيم هاي غذايي مختلف بر بيان ژن ها
متابوليسم مواد مغذي در شرايط ورزش و فعاليت بدني
تخصص هاي مورد نياز
تغذيه، بيوشيمي، فيزيولوژي، آمار و اپيدميولوژي و بيولوژي مولکولي رشته هاي تخصصي مورد نياز براي رسيدن به اهداف گروه هستند. 
© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است