کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                           

دبیر کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده: مریم سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

دبیر کمیته پژوهشی دانشجویان انستیتو : محمد میبودی دانشجوی کارشناسی علوم تغذیه

اعضاء فعال:

علی شمسی پور کارشناسی تغذیه

مهسا عروجی کارشناسی تغذیه

سمانه حجارزاده کارشناسی تغذیه

نیوشا غیبی زاده کارشناسی تغذیه

فرزانه جهانگیر کارشناسی تغذیه

ابوالفضل عادلی کارشناسی صنایع غذایی

 

1. معرفی

کمیته پژوهشی دانشجویان از مدیریت­های زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری می­باشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

1-1 -  ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین دانشگاه از راه تدوین بسته های آموزش در پژوهش در نظام جامع تربیت پژوهشگر و تشکیل کانونهای پژوهش و برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

1-2- بهبود انگیزه در دانشجویان، دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیت­های علمی، تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی، افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرح­های تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

1-3-  بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین، مولفین و مترجمین به کمک افزایش بودجه اعزام محققین دانشجو جهت شرکت در کنگره­های داخلی و خارجی

1-4-  توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف به کمک راه اندازی دفاتر تحقیقات دانشجویی در مراکز تحقیقاتی و خوابگاه­ها

1-5- تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در بهبود و ارتقا آن

1-6- برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان

1-7-  راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه­های پژوهشی و اجرای آن­ها

1-8-  انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی و همچنین نشریه پیام پژوهش

 

 

 

فرآیندها

1- انتشارات

1-1- کتاب دانشجویی

1-2- مقالات دانشجویی

1-3 طرح های پژوهشی

2- کارگاه های پژوهشی

3- تورهای تحقیقاتی

4- برگزاری همایش و کنگره

 

تلفن تماس:22360658  -021

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است