تاريخچه:
در تاريخ 27/08/1340 بر اساس تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 15/13698، "انستيتو خواروبار و تغذيه ايران" به صورت سازماني مستقل مرتبط با وزارت بهداري وقت با هدف تعيين خط مشي كلي تغذيه كشور بر پايه بررسي ها و تحقيقات تاسيس شد و داراي يك بازوي آموزشي تحت عنوان "مدرسه عالي علوم تغذيه و شيمي مواد غذايي" بود.
سپس در سال 1355، مجلس شوراي ملي سابق، قانون تشكيل "انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران" را از تصويب گذراند و در نتيجه، قانون اجازه تاسيس "انستيتو خواربار و تغذيه ايران" لغو و انستيتوي جديد جايگزين آن شد. در همين راستا شوراي گسترش آموزش عالي در يكصد و هشتمين جلسه خود در تاريخ 25/12/1356 تغيير نام مدرسه عالي علوم تغذيه و شيمي مواد غذايي به "دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي" را تصويب نمود.
بر اساس ماده «3» قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مصوب 03/03/1367) كه وظايف و اعتبارات انستيتو بر حسب تشخيص وزارت بهداشت به يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران منتقل مي‌گردد و به موجب مصوبه مورخ 14/08/ 1370 مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 21/08/1370، اساسنامه "انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور" تصويب گرديد. اين انستيتو به صورت مؤسسه‌اي علمي و تحقيقاتي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي و وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است. در حال حاضر اين دانشكده داراي 4 گروه آموزشي تغذيه باليني و رژيم درماني، تغذيه جامعه، علوم صنايع غذايي و علوم پايه مي‌باشد.

شاخص‌هاي پژوهشي دانشكده ازسال 1371 تا 1388

شاخص

تعداد

تعداد طرح‌هاي مصوب

376

تعداد طرح‌هاي پايان يافته

288

تعداد كل كتب

50

تعداد كل مقالات در كنگره‌هاي داخلي و خارجي

545

تعداد كل مقالات در مجلات داخلي و خارجي

870

تعداد كل كارگاه‌ها

60

برخي اقدامات و دستاوردها :
• برگزاري اجلاس بررسي جنبه هاي تغذيه اي و صنعتي روغنهاي خوراكي (شهريور 1372)
• برگزاري شوراي مشترك WHO با UNICEFدر خصوص راهكارهاي كنترل فقر آهن و كم خوني ناشي از فقر آهن در كشورهاي خاور ميانه، مديترانه شرقي و شمال آفريقا (اكتبر 1995، مهر1374)
• برگزاري پنجمين كنگره تغذيه ايران (شهريور 1378)
• برگزاري پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران (ارديبهشت 1384)
• اولين كارگاه ملي مشورتي ـ فني سوء تغذيه ناشي از كمبود اهن و غني سازي مواد غذايي / آرد با آهن (تير 1384)
• برگزاري اولين كنگره سراسري دانشجويان علوم تغذيه (فروردين 1387)
• برگزاري ششمين همايش دانشجويي فناوري نانو (آذر 1388)
• تهيه بانك اطلاعات تغذيه كشور (86-1355)
• تهيه بانك اطلاعاتي علوم و صنايع غذايي كشور (88-1355)
• همكاري با سازمان جهاني بهداشت (WHO) در زمينه تغذيه در منطقه خاور ميانه و مديترانه شرقي و انتخاب انستيتو به عنوان Collaborative Center سازمان جهاني بهداشت
• انتشار مجله علمي پژوهشي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از سال 1385
• مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي مواد غذايي
• راه‌اندازي كلينيك تخصصي تغذيه و رژيم درماني از سال 1377
• تجهيز كتابخانه تخصصي تغذيه و صنايع غذايي كشور
• راه‌اندازي وب سايت اينترنتي انستيتو
• تشكيل كميته اخلاق در پژوهش از سال 1385
• راه‌اندازي دوره Ph.D تغذيه و صنايع غذايي
• مجموعه مقالات اجلاس تخصصي نان (1373)

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است