دفتر رياست :

 

نام و مشخصات مشاور رياست : جناب مهندس حسن ميرزاپور (كانديداي دكتري استراتژيك)
نام و مشخصات رئيس دفتر: آقاي حسن عسگري
نام و مشخصات اپراتور:  خانم فهیمه حیدری
شماره تماس مستقيم دفتر: 2- 22360661
شماره فاكس دفتر: 22376467
تلفن هاي داخلي: 220-219-218
آدرس : تهران -  شهرك قدس (غرب) بلوار فرحزادي- خيابان شهيد حافظي (ارغوان غربي سابق)
            خيابان باران پلاك 3 درب شمالي
             Email: www.nnftri.ac.ir

 

نام و نام خانودگي تحصيلات سال هاي فعاليت       
اقاي دكتر حبيب الله هدايت                M.D زنان وزايمان- فوق ليسانس علوم تغذيه 1355-1340
آقاي دكتر حسين قاسمي        دكتري داروسازي- فوق ليسانس علوم تغذيه-فوق ليسانس مديريت و برنامه ريزي غذا و تغذيه                        1357-1355
اقاي دكتر حبيب الله هدايت M.D زنان وزايمان- فوق ليسانس علوم تغذيه 1357
اقاي دكتر مصباح الدين بلاغي Ph.D بيوشيمي تغذيه 1359-1357

اقاي دكتر سيد جمال الدين باستاني
پزشكي عمومي 1364- 1359         
اقاي دكتر عظيم اكبر زاده Ph.D بيوشيمي 1365-1364
اقاي دكتر محمد رضا حساس Ph.D شيمي مواد غذايي 1369-1365
اقاي دكتر مصباح الدين بلاغي Ph.D بيوشيمي تغذيه 1370- 1369
اقاي دكتر سيد مسعود كيمياگر Ph.D علوم تغذيه 1377-1370
اقاي دكتر ناصر كلانتري M.D اطفال     1384-1377
اقاي دكتر احمدرضا درستي Ph.D علوم تغذيه 1388-1384
آقاي دكتر محمدحسين عزيزي Ph.D علوم و صنايع غذايي 1388-1389
آقاي دكتر مجيد حاجي فرجي Ph.D علوم تغذيه 1389 تا كنون

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است