تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در نیمسال دوم 93-92

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

صنایع غذایی

تغذیه

صنایع غذایی

تغذیه

صنایع غذایی

تغذیه

178

295

42

53

21

20

جمع کل: 609

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل شعبه بین الملل در نیمسال دوم 93-92

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

صنایع غذایی

تغذیه

صنایع غذایی

تغذیه

صنایع غذایی

تغذیه

6

23

9

28

5

8

جمع کل: 79

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است