سامانه چند رسانه ای انستیتو تحقیقات تغذیه1-  پزشکان

2- بیمارستان ها

3- تغذیه کودک

4- غذاهای خیابانی

5- کلیپهای آموزشی تغذیه ( اختصاصی انستیتو تغذیه )

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است