حضور آقای دکتر قره ياضی در انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور 1395/08/02
 

حضور دکتر قره ياضی در انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور


نشست هم اندیشی با جناب آقای دکتر قره یاضی مدیرکل محترم امور پژ وهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیئت همراه در روز چهارشنبه مورخ 95/4/9 در انستیتو برگزار شد. در ابتدا آقای دکتر حسینی رییس انستیتو به سابقه انستیتو درحوزه غذا و تغذیه و سلامت جامعه اشاره کردند و سپس تعدادی از اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران ضمن معرفی مشروح انستیتو، گزارشی از برنامه های پژوهشی جامعه نگر مانند برنامه ملی کنترل کیفیت فراورده های غذایی تراریخته، برنامه ملی بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در کشور، برنامه ملی پایش خطر تغذیه ای (ميزان قند، نمک، اسيدهاي چرب اشباع و ترانس) در مواد غذايي صنعتي و صنفي ایران-1395، برنامه ملی مطالعه کوهورت رابطه تغذیه و بیماری های مزمن در معلمان ایران و برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر قره یاضی ضمن بیان اینکه انستیتو به عنوان قطب مهم برای تامین امنیت غذایی کشور محسوب می شود در مورد نقش انستیتو تغذیه در کشور و حضور آن در تغذیه ی روز مره جامعه، و عملکرد مثبت انستیتو در این راستا و روند تحقیقات و فناوری در صنایع غذایی و تغذیه و نحوه هزینه کرد بودجه تحقیقاتی سخنانی ایراد فرمودند و پس از صرف افطار بازدیدی از پایلوت پلنت و آزمایشگاههای انستیتو و دانشکده و تجهیزات و امکانات موجود انجام شد.

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است