نشست رييس سازمان غذا و دارو و هيات همراه با رياست انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور 1395/08/02
 

نشست رييس سازمان غذا و دارو و هيات همراه

با رياست انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور


نشست هم اندیشی با جناب آقای دکتر دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو و معاونین و مدیران ارشد آن سازمان و جناب آقای دکتر رفیع زاده ریاست محترم امور فناوری های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در روز یکشنبه مورخ 95/4/27 در انستیتو برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر حسینی ضمن عرض خیر مقدم گزارشی در مورد معرفی انستیتو ارائه دادند و در ادامه دکتر دیناروند در خصوص اهمیت طرح تحقیقاتی پایش عوامل خطر تغذیه ای شکر، نمک و چربی بویژه اسیدهای چرب ترانس و تاکید ویژه بر اجرای آن با حمایت سازمان غذا و دارو مطالبی ایراد فرمودند در این جلسه راهکارهای همکاری مشترک انستیتو باسازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت توسعه همکاریهای بیشتر با انستیتو درزمینه طرحهای پزوهشی و عملیاتی تغذیه وصنایع غذایی اقداماتی صورت گیرد.  

 

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است