نشست مديران سازمانی و برنامه های انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور با خانم دکتر فاطيما هاشم متخصص ارشد تغذيه و ايمنی غذا از FAO 1395/08/02
 

نشست مديران سازمانی و برنامه های انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور با خانم دکتر فاطيما هاشم متخصص ارشد تغذيه و ايمنی غذا از FAO


خانم دکتر فاطیما هاشم از سازمان خواربار و کشاورزی منطقه خاورمیانه در معیت خانم فیروزه رادمهر از دفتر نمایندگی ایران جلسه ای را در روز دوشنبه 4 مرداد با مسئولان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار نمودند. در این جلسه ابتدا آقای دکتر حسینی رئیس انستیتو ضمن عرض خیر مقدم به رسالتهای انستیتو در مورد امنیت و ایمنی غذا اشاره کردند و آقای دکتر آرش رشیدی مدیر روابط بین الملل ضمن معرفی انستیتو، اطلاعاتی را در مورد ساختار و کارکرد واحدهای مختلف پژوهشی، آموزشی و مشورتی انستیتو و دانشکدۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی در اختیار قرار دادند. سپس برنامه ها و طرحهای ملی انستیتو شامل بررسی مصرف مواد غذایی، پایش و مراقبت ملی غذا و تغذیه، مطالعۀ کوهورت عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیرواگیر در معلمان ایرانی، امنیت غذا و تغذیه، جدول ترکیبات موادغذایی، مدیریت اختلالات وزن، راهنماهای غذایی، پایش عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر (نمک، قند و چربی نامطلوب) و ظرفیت سازی رهبری در دانش آموختگان غذا و تغذیه باختصار توسط مدیران هر برنامه معرفی و تشریح شد. در ادامه، خانم دکتر هاشم ضمن اشاره به اهمیت و سابقۀ همکاری مشترک با انستیتو بر آمادگی سازمان خواربار کشاورزی در حمایت معنوی و فنی به ویژه در برنامه های امنیت غذا و تغذیه، پایش و مراقبت غذا و تغذیه، ارزیابی سریع مصرف موادغذایی، تدوین و هواخواهی راهنماهای غذایی پایدار، پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و بیماریهای مزمن غیرواگیر، تدوین جدول ترکیبات موادغذایی، و حوزۀ ایمنی و سلامت غذایی تأکید کردند. در پایان خانم جزایری پیشنهاد دعوت از کارشناسان انستیتو برای مشارکت در تدوین برنامۀ عملیاتی فائو در کشور و تعریف حوزه های فعالیت مشترک را ابراز داشتند.

 

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است