فراخوان اعطای نشان ملی تغذیه 1395/09/06                                            فراخوان اعطای نشان ملی تغذیه
  انستیتو تحقیقات تغذیه¬ای و صنایع غذایی کشور در نظر دارد بر اساس بند (و) ماده (3) قانون اساسنامه این انستیتو مصوب 14/08/1370 و با عنایت به ابلاغ شماره 5645/100 مورخ 21/06/1395 نایب¬رییس شورای عالی انستیتو و رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام به اعطای نشان ملی تغذیه به "افراد تأثیرگذار در ارتقای و تریج دانش تغذیه"، "فرایند منجر به بهبود وضعیت تغذیه" و "مواد و فراورده¬های غذایی و آشامیدنی مؤثر در ارتقای تغذیه جامعه" نماید.
اعطای این نشان بر اساس احراز شرايط تصریح شده در "دستورعمل نحوه اعطای نشان ملی تغذیه" خواهد بود.
متقاضیان حقیقی و حقوقی باید پس از مطالعه دقیق این دستورعمل در وب¬سایت انستیتو تحقیقات تغذیه¬ای و صنایع غذایی کشور به نشانی www.nnftri.ac.ir، فرم‌هاي مربوط را پس از تكميل همراه با مدارك مورد درخواست از طريق پست پيشتاز به صندوق پستی: 4741-19395 ارسال نمايند.

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است